Welkom op de homepage van de bijenteeltvereniging Beemster en omstreken.
Wij zijn een onder afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
Op onze site wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Er zijn verschillende links naar interessante organisaties.


Banner02

Agenda en uitnodiging van de 91ste jaar vergadering.

Beste Leden,

Hierbij de uitnodiging en de agenda voor onze 91ste jaarvergadering.
Gehouden op
vrijdag 13 april 2018 in het clubgebouw van de ijsbaan,
Nicolaas Cromhoutlaan 5, 1462 JL Midden Beemster

Zaal open om 19.30, aanvang vergadering 20.00 uur.

Tevens wordt tijdens deze avond de stoomwassmelter van onze vereniging gedemonstreerd.
Deze wassmelter kunt u gratis lenen van de vereniging.
Wilt u gebruik maken van de wassmelter, neem dan contact op met Jan Kuijk (0299 -422997)

De agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen jaarvergadering 7 april 2017

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1. Per 24 februari heeft de NBV een nieuwe voorzitter Hr. Bert Berghoef
3.2. De NBV heeft ‘Het Bijenhuis’ verkocht.
Hierdoor hebben we de donatie van € 500,00 terug gevorderd.
3.3. Plek voor bijenkasten beschikbaar in Den Ilp en Noord Beemster.

4. NBV, Ledenraad.
Rob Overpelt vertegenwoordigt Afdeling Zaanstad, Beverwijk en Beemster in de Ledenraad.
Rob is aanwezig op onze jaarvergadering om kennis te maken met de leden van onze vereniging en uitleg te geven over de Ledenraad.

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden
Voorzitter/ secretaris Raymond Visser
Penningmeester/ secretaris Marianne Eekhof
Bestuurslid Lydia Klok
Nieuwe bestuursleden zijn welkom, opgeven kan bij bovenstaande personen.

6. Financiën
6.1. Financieel verslag en toelichting van onze penningmeester Marianne.
6.2. Verslag van de kascontrolecommissie
6.3. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Activiteiten
7.1. kort verslag van 2017
7.2. activiteiten van 2018
• Zondag 22 april: opendag Twiske, Jelle en Maartje staan daar in de stal.
• Zaterdag 5 mei: Beemster Bijenmarkt.
* we zijn nog opzoek naar verkeersbegeleiders
* De keurmeesters willen die dag graag uw honing of andere bijenprodukten keuren.
• Donderdag 10 mei: Opendag Beemster.
Lydia en Marianne hebben een kraam op het erf van Marianne.
(Nekkerweg 37, Z.O.Beemster)
• Open Imkerij dagen 14 en 15 juli.
Marianne heeft opendag op zaterdag 14 juli op de Kinderboerderij De Ridder
Lydia heeft opendag op zondag 15 juli bij haar thuis (Noorderweg 100, Wijde Wormer)

7.3. Nieuwe ideeën voor 2018
• Een imkersoos op vrijdag 29 juni in de tuin van Marianne, aanvang 20.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie /thee en een drankje en hapje praten over bijen met leden van onze vereniging. Neem gerust uw partner mee!
• Samen naar lezingen van de NBV, is hier behoefte aan?

8. Wat is er nog meer gebeurt binnen de vereniging.
8.1. Marianne is in oktober van 2017 geslaagd voor de cursus bijenteeltleraar.
Zij is inmiddels gestart met een cursus.
Nu kunnen geïnteresseerde cursisten in de Beemster terecht voor zowel de cursus
BD-imker (Arnoud Sap) als voor de basiscursus (Marianne Eekhof) terecht.
8.2. Aanschaf leskist
8.3. Nieuwe folders voor de vereniging en vernieuwde website.

9. Jubilarissen
Wij hebben 1 jubilaris in ons midden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Voor de vergadering hebben wij de wassmelter in werking gezet.
Na de vergadering wordt er verder uitleg gegeven over de wassmelter van de vereniging waar onze leden gratis gebruik van kunnen maken.

En na afloop gezellig ‘bij-praten’ onder het genot van een drankje en een hapje.

Met vriendelijke groet,
Marianne Eekhof

Banner02

De laatste artikelen vind u hier:
Jaarvergadering 2018
Kunstraatpers zelf maken
Gebruiksaanwijzing wassmelter
Imkercursus: “Zorg voor de bij”

Banner02

Imkercursus: “Zorg voor de bij”

7 Prakijklessen vanaf vrijdag 23 maart in Middenbeemster

Leraren: Albert Muller en Arnoud Sap
De Imkercursus “Zorg voor de bij” is bedoeld voor mensen die overwegen bijen te gaan houden of geïnteresseerd zijn in bijen (voorkennis is niet nodig). Na de cursus ben je in staat om zelf een volkje te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen aan bod.
Honing is niet het primaire doel. Het accent bij deze cursus ligt bij de wezenlijke natuur van de bijen en de relatie met de omgeving.
In deze cursus gaan we uit van een specifiek biologisch-dynamische invalshoek.
Lees hier verder